بدون موضوع

دلتنگ کسی باش که دلتنگت باشد

بدون موضوع

دلتنگ کسی باش که دلتنگت باشد

بدون موضوع

من الهه نویسنده ی این وبم امیدوارم خوشتون بیادازمطالبم
وقتی دلم بگیره میشم یه شاعریایه نویسنده اونقدمینویسم تادلم خالی بشه بهترین روشم اینه
عااااااشق کامنتم پس هروقت اومدین وبم حتماکامنت بذارین
فدامدااااالهه
elahe78.blog.ir
http://shangoolomangool.blog.ir/

طبقه بندی موضوعی
اهل قلم هاکین اینجا؟

۳۲ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۵ ثبت شده است

رمان نویس خوبی نیستم،امابلدم داستان زندگیم راچگونه بنویسم

راوی گویایی نیستم،امابلدم داستان زندگیم راچگونه توصیف کنم

فیلم سازماهری نیستم،امامیتوانم فیلم زیبایی اززندگیم بسازم

۱۴ نظر موافقین ۴ ۰ ۲۹ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۹:۳۰
الهه

دلم یک آغوش میخواهد

آغوشی که مراباتمام وجودبه سمت خودش فراخواند

آغوشی که درآن بویی ازشهوت وهوس بی جانباشد

آغوشی که بوی عشق دهد

بوی عاشقی

بوی مجنون

بوی لیلی

دلم یک آغوش عاشقانه میخواهد


۱۳ نظر موافقین ۵ ۰ ۲۷ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۸:۱۸
الهه

به یکی قول داده بودم که تاپایان امتحانات چیزی تووب ننویسم

ازش معذرت میخوام

بچه هادعام کنیدامتحانات خیییییییلی سخته

باحسابای خودم میشم17-18امااونایی که نمره میدن

بایدنمره نهایی روبسنجن

دعام کنیدتابتونم پاسشون کنم

۹ نظر موافقین ۱ ۰ ۲۷ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۱:۴۰
الهه

باعرض پوزش بایدبگم ک نمیتونم ب وبتون بیام

نه توجمیل هستم ن تووب

ندونم کی بیام

بای

۱۶ نظر موافقین ۴ ۰ ۲۲ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۸:۱۳
الهه
دریافت

من این آهنگودوس داشتم امیدوارم که شمام خوشتون بیاد

۵ نظر موافقین ۱ ۰ ۲۲ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۲:۱۰
الهه

من به یاداوزنده ام وزندگی میکنم....

.

.

.

.

.

مرجع نوشته هام کیست؟!

گاهی خدا

گاهی هم...

گاهی هم کسی ست که زندگیم بااوشکل گرفته

۲ نظر موافقین ۱ ۰ ۲۲ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۱:۳۵
الهه

پشیمانم

پشیمان ازکاری که چندسال پیش ناخواسته انجامش دادم

من پشیمانم

پشیمان ازبه دنیاآمدنم

۶ نظر موافقین ۲ ۰ ۲۱ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۵:۰۰
الهه

وجودم  پژمرده شده

هرشب گلبرگ هایش میریزد

نه پرچمی هست

ونه کلاله ای

برای بارورسازی دوباره اش

۱۲ نظر موافقین ۳ ۰ ۲۰ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۷:۱۱
الهه
یک زمان شهرهاآبادنبودن
امامردمانش مردم بودند
اکنون شهرهاآبادشده اند
امامردمانش دیگرمردم نیست

عشق وصفاازبین رفته
کینه ونفرت جاشوپرکرده
صمیمیت رفته
جاشوبه حسادت داده
کواون صفاوصمیمیت؟
کو؟
۱۲ نظر موافقین ۳ ۰ ۱۹ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۹:۰۶
الهه

پسراهانبایدگریه کنند

هیس دختران نبایدفریادبکشن

این حرفیست که سالیان سال بزرگترهادرگوش هایمان خوانده اند

پسرهانبایدگریه کنند

ودخترهانبایدفریادبکشن

اماچرا؟

چراپسرهانمیتوانندگریه کنند؟

چرادخترهانمیتوانندفریادبکشن؟

این همان حرف اشتباهیست که آویزه ی گوشمان کرده ایم

پسرهاهم میتوانندگریه کنندبخاطردل شکستشون

دخترهاهم میتونن فریادبکشن برای خالی کردن دلشون

این حرف رافراموش کنیم

۷ نظر موافقین ۲ ۰ ۱۹ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۳:۴۲
الهه