بدون موضوع

دلتنگ کسی باش که دلتنگت باشد

بدون موضوع

دلتنگ کسی باش که دلتنگت باشد

بدون موضوع

من الهه نویسنده ی این وبم امیدوارم خوشتون بیادازمطالبم
وقتی دلم بگیره میشم یه شاعریایه نویسنده اونقدمینویسم تادلم خالی بشه بهترین روشم اینه
عااااااشق کامنتم پس هروقت اومدین وبم حتماکامنت بذارین
فدامدااااالهه
elahe78.blog.ir
http://shangoolomangool.blog.ir/

طبقه بندی موضوعی
اهل قلم هاکین اینجا؟

۳۶ مطلب در خرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

عاشق که شوی عقلت برباداست
عاشق عقلی برای فکرکردن درسرندارد
عاشق تابع احساسات هست
احساس امرکند
فردبگوید:چشم
عاشق عقلش درقلبش هست
قلب امرکندواواطاعتش کند

۱۲ نظر موافقین ۶ ۰ ۳۱ خرداد ۹۵ ، ۱۸:۴۶
الهه

عاشق که شوی دیوانه میشوی

همچون مجنون

همچون فرهاد

هرچندلیلیت راگم کنی

یاشیرنت راپیداکنی

بازهم دیوانه ای

دیوانه

۱۱ نظر موافقین ۵ ۰ ۳۱ خرداد ۹۵ ، ۱۳:۳۸
الهه
 • اگه کسی روواقعادوسش داشته باشی

 • نبایدبراش غرورخرج کنی

 • برای اوج گرفتن رابطه بایدغروروزیرپای همدیگه بذارین

 • بایدغروروزیرپای عشقت بذاری تاعشقتون اوج بگیره

 • این کارباعث سربلندی هردوتاتون میشه

 • امتحانش کنیدضررنمیکنید

 • اگه برای عشقتم مغرورباشی

 • عشق بینتون ازبین میره

 • باکله میخورین زمین

۱۳ نظر موافقین ۶ ۰ ۳۰ خرداد ۹۵ ، ۲۰:۲۵
الهه
 • وقتی یکی رودوس داشته باشی دوس داری که زندگیتوبه پاش بریزی

 • وقتی یکی رودوس داشته باشی دوس داری که کل زندگیش عطرتنتوبده

 • وقتی یکی رودوس داشته باشی دوس نداری که ازت دورش کنن

 • وقتی یکی رودوس داشته باشی دوس داری کل زندگیت بااون رقم بخوره

 • وقتی دوسش دارم دوس ندارم ازم جدابشه

 • وقتی دوسش دارم دوس دارم باهام باشه

 • وقتی دوسش دارم دوس ندارم کسی چوب لای رابطمون بکنه

 • وقتی دوسش دارم دوس دارم بگم دوست دارم

۱۱ نظر موافقین ۶ ۰ ۲۹ خرداد ۹۵ ، ۱۶:۴۳
الهه

شراب عشق رانوشیدم

ومست لبانش شدم

عاشق وشیدای چشمانش شدم

سرگشته وحیران آغوشش شدم

من لیلای مجنونم شدم

۵ نظر موافقین ۵ ۰ ۲۶ خرداد ۹۵ ، ۱۸:۱۵
الهه

اولش تنهاشرط بندی بود

باورداشتم که هرگزشرط رانخواهم باخت

اماباختم

این باخت باعث جرقه زدن عشق میانمان شد

بازیکن نه من بودم نه او

 بلکه بازیکن هردوطرف عشق بود

هم من باختم هم او

هردوبازنده شدیم

اماهرگزحس بازنده هارانداشتیم

۷ نظر موافقین ۷ ۰ ۲۵ خرداد ۹۵ ، ۱۹:۰۹
الهه

قهروآشتی هایم

همگی الکی ست

تنهابرای محک زدن عشقش هست

که گاهی قصدبستن باروبندیل میکنم

باهرباقهروآشتی عشقش راثابت وثابت ترمیکند

اکنون عشقش ثابت شده ترازیک فرمول اثبات شده ست

۷ نظر موافقین ۴ ۰ ۲۵ خرداد ۹۵ ، ۱۴:۰۷
الهه

 

خیلی سخته ها

بخاطرعشقت

مجبور شی ترکش کنی

.

.

.

وبذاری بایکی دیگه بره

broken heart

۵ نظر موافقین ۴ ۰ ۲۵ خرداد ۹۵ ، ۱۲:۴۷
الهه

عاشق که شوی دوست داری

کل زندگیت رابه پایش بریزی

امااگرمتنفرشوی دوست داری

کل زندگیش رابگیری

۱۶ نظر موافقین ۷ ۰ ۲۳ خرداد ۹۵ ، ۲۲:۲۷
الهه

       .            .                   .          .                                         

                                 .        بزرگترین     .      رابطه ها   .                                       

    . گاه            بایک         اعتماد  .                         

                .  کوچک   شروع   میشوند و    .                                     

.کوچک ترین روابط برروی  .                      

.اعتمادهای    بزرگ  .                    

.ساخته میشود   .                      

. .......... .                     

. ....  .                              
منظورم این بودش

که گاهی بایه اعتمادخیلی ضعیف رابطه هایی تشکیل میشه که هرگزکسی نمتونه خرابش کنه

اماگاهی بعضیا همون اول رابطه طوری بهم اعتمادمیکنن که انگارهردوفرزندامامن

درآخرم یه اتفاقی میوفته که هردوخاک برسرمیشن

ندونم منظورمورسوندم یانه

اعتمادبایدرفته رفته بزرگ شه

همراه بارابطه

اگه ازاول اعتماداگنده باشن آخرش کوچیک میشن

سواستفاده میشه

۱۳ نظر موافقین ۵ ۰ ۲۱ خرداد ۹۵ ، ۱۲:۰۹
الهه